לילה טוב

לפני מאמר או שניים הבטחתי לדון במצבי השינה השונים של Windows – הנקראים, אולי כדי לבלבל את האויב, "שינה" ו"מצב שינה". הגיע הזמן לדבר על זה – אנא הצטיידו בכרית ובשמיכה ובואו אחרי. כיבוי אורות לא תמיד אנחנו רוצים להשאיר את המחשב פועל. הסיבות לכך רבות ומגוונות: חיסכון בחשמל, קצת שקט מאוושת המאווררים הרעשניים, חושך ...

Read More
Assaf Tzur-El
Consultant
Assaf Tzur-El,
Consultant
Assaf Tzur-El is a consultant and instructor at SELA. Assaf consults on various topics, from clients to servers and from development to deployment, specializing in ALM tools and methdologies.

Assaf's experience in the development world consists of deep knowledge of C# and C++ (as well as some Java, though he might not admit it), architecture and design, and solving challenges (other might call them problems) with the best tools for the job, even if it requires learning a new skill. During such projects, he became familiar with various technologies: complex batch files, PowerShell, XSLT, TFS, HTML and JavaScript tricks, and many more.

Assaf has trained hundreds of developers in dozens of courses, and loves to come up with new insights every time. In his spare time, he nurtures a computer blog for non-geeks.
לילה טוב
Assaf Tzur-El
Consultant
לפני מאמר או שניים הבטחתי לדון במצבי השינה השונים של Windows – הנקראים, אולי כדי לבלבל את האויב, "שינה" ו"מצב שינה". הגיע הזמן לדבר על זה – אנא הצטיידו בכרית ובשמיכה ובואו אחרי. כיבוי אורות לא תמיד אנחנו רוצים להשאיר את המחשב פועל. הסיבות לכך רבות ומגוונות: חיסכון בחשמל, קצת שקט מאוושת המאווררים הרעשניים, חושך [...]